Get Driven In Comfort
Nieuws

Verlenging Taaltest voor Taxichauffeurs in Vlaanderen

Belangrijke punten:

In ons meest recente blogartikel nemen we een diepgaande duik in de recente beslissing van Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters (Open VLD), omtrent de verlenging van de termijn voor taxichauffeurs met een Vlaamse vergunning om te slagen voor hun taaltest Nederlands.

Strengere Taaleisen voor Chauffeurs

Het nieuwe taxidecreet van 2020 heeft de lat hoger gelegd voor taxichauffeurs door te eisen dat zij een minimumkennis van het Nederlands kunnen aantonen. Dit betekent dat zij binnen twee jaar na het verkrijgen van hun vergunning een attest van taalniveau Nederlands B1 moeten behalen. Aanvankelijk was een overgangsperiode tot en met 30 juni 2022 voorzien, maar deze werd eerder al verlengd tot 30 juni 2024. Nu heeft minister Peeters besloten om nog een extra jaar toe te voegen aan deze termijn.

Protesten en Pleidooien

Deze beslissing komt voort uit de protesten van taxichauffeurs, die de taaleisen als te streng ervaren. Met name chauffeurs die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector hebben gepleit voor versoepelingen. Minister Peeters benadrukt echter het belang van het vereiste taalniveau en raadt chauffeurs aan om zich in te schrijven voor online taalopleidingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van taxichauffeurs, bij twee centra voor volwassenenonderwijs.

Deze overgangsmaatregel heeft tot doel de sector te ondersteunen, vooral gezien de reeds bestaande uitdagingen bij het vinden van geschikt personeel. Tegelijkertijd onderstreept de minister dat het nog steeds van groot belang is dat alle taxichauffeurs ernaar streven om het verplichte taalniveau te bereiken.

Moeten de chauffeurs van CTD Taxi de test ook afleggen?

Het is vermeldenswaardig dat ons bedrijf geen enkel probleem ondervindt met deze taaleisen. Al onze chauffeurs beheersen zowel het Nederlands, Frans als Engels uitstekend. Dit stelt ons in staat om onze diensten aan te bieden met een hoge mate van klanttevredenheid en efficiëntie, ongeacht de taalvereisten die verschillende situaties met zich meebrengen. Zo blijven wij onze klanten optimaal bedienen, ongeacht de ontwikkelingen in de sector.

Call Now Button